دسته بندی ها

چگونه از عطش دلبستگی رهایی یابیم

کد شناسه :208933
چگونه از عطش دلبستگی رهایی یابیم
موجود نیست

آیا عاشق هستید یا معتاد به عشق؟ آیا با آن که می دانید رابطه ای شما را ناراحت می کند نمی توانید از آن خارج شوید؟ آیا داوری و عقل به شما حکم می کند از رابطه ای خارج شوید و شما نمی توانید، در این صورت بدانید که به او معتاد هستید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر