دسته بندی ها

نظریه های جباریت از افلاتون تا آرنت

کد شناسه :208684
نظریه های جباریت از افلاتون تا آرنت

کتاب نظریه های جباریت از افلاتون تا آرنت: توکیول معتقد بود که دموکراسی دو مشخصه اصلی دارد که با یکدیگر در تنش هستند یعنی شهروندی و تجارت. در طی زمان گرایشی وجود دارد به اینکه کشش ها و لذات اخلاقیات تجاری اخلاقیات شهروندی را تخریب می کند یعنی ایجاد مانعی می کند در راه زندگی عمومی به خاطر منافع شخصی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر