دسته بندی ها

مبانی تاریخ پارتیان

کد شناسه :208268
مبانی تاریخ پارتیان
موجود نیست

کتاب مبانی تاریخ پارتیان/ گرچه از مدت های پیش هخامنشیان و ساسانیان به عنوان قدرت های مهم سیاسی و آفرینندگان بناها و آثار هنری سترگ شناخته می شدند اما پارتیان و هنر ایشان بیشتر همچون جهانی در حاشیه امپراتوری روم به حساب می آمد.در کتاب حاضر،هنر و دیگر جنبه های تاریخ و فرهنگ پارت ها مانند اقتصاد،سپاه و دین نیز بررسی می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر