دسته بندی ها

سلطانه

کد شناسه :208179
سلطانه

کتاب سلطانه/ در قرن شانزدهم، هنگامی که امپراتوری عثمانی در اوج قدرت است. عثمانی در اوج قدرت است. و سلطان سلیمان خان سلیمانی بر سه قاره و هفت اقیم حکمرانی می‌کند. در پشت درهای بسته و دیواهای بلند نوبقاپو سرای 300 کنیز در بزرگترین حرمسرای امپراتوری، جدا از دنیای بیرون روزگار می‌گذرانند. در این جهان بسته، زندگی بر اساس قوانین خاص و مستقلی می‌گذرد.در این «گودال مار» زندگی یا نفرت و کینه توزی، توطئه چینی و مبارزه بر سر قدرت عجین است.هنگامی که «خرم» را که یک دختر تاتار رومی است و به حرمسرا می‌آورند...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر