دسته بندی ها

روش تحقیق در علوم سیاسی

کد شناسه :207792
روش تحقیق در علوم سیاسی

روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل : این کتاب محصول دوازده سال مطالعه و تدریس روش تحقیق در هر سه دوره لیسانس،فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی در ایران است...کتاب از سه بخش آشنایی با تحقیق سیاسی،مراحل کار تحقیقاتی و مکاتب روشی تشکیل شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر