دسته بندی ها

درس های زبان شناسی همگانی

کد شناسه :207759
درس های زبان شناسی همگانی
موجود نیست

کتاب درس های زبان شناسی همگانی/ سازمان دهی زبان قبل از هر چیز ناشی از دو اصل متقاطع است. اختیاری بودن در اصل ویژگی متضاد واحدهای دآل و مدلول است: این واحدها، هرچند پایه ای مطلق ندارند. همان چیزی هستند که هستند، زیرا از طریق دیگر واحدهایی که با آنها همزیستی دارند محدود می شوند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر