دسته بندی ها

نظریه رفاه

کد شناسه :207616
نظریه رفاه

نظریه رفاه: در کتاب حاضر سیاست اجتماعی یعنی تامین رفاه و بهزیستی اعضای جامعه و مقولات پیوسته و وابسته به آن- نظیر عدالت اجتماعی آزادی برابری و نقش و رسالت دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر