دسته بندی ها

نظریه برنامه ریزی دیدگاههای سنتی و جدید

کد شناسه :207407
نظریه برنامه ریزی دیدگاههای سنتی و جدید

کتاب نظریه برنامه ریزی/دیگاه های سنتی و جدید: "این کتاب کوششی است برای پاسخ دادن به پرسش‌های بسیاری که مفهوم یا واژه‌ی برنامه‌ریزی ... در ذهن ما برمی‌انگیزد". مؤلفان امیدوارند با پاسخ‌ به این پرسش‌ها، بتوانند دانش‌جویان را تشویق به اندیشیدن "در باب معنا و ساختار و پی‌آمد آن دسته از مداخله‌ها در محیط زیست و زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم" کنند که "برنامه‌ریزی" خوانده می‌شوند. کتاب در سه بخش سازمان یافته است: بخش نخست به معرفی نظریه‌ی برنامه‌ریزی می‌پردازد؛ موضوع بخش دوم کتاب نظریه‌های سنتی یا کلاسیکِ برنامه‌ریزی و تحولات آن‌هاست؛ بخش سوم کتاب به معرفی نظریه‌های جدید برنامه‌ریزی اختصاص یافته است؛ و سرانجام کتاب با بخش چهارم که همان نتیجه‌گیری است پایان می‌یابد. در این بخش مؤلف با متمایزکردن سه پارادایم برنامه‌ریزی، به مقایسه‌ی آن‌ها می‌پردازد و چشم‌اندازی از برنامه‌ریزی در آینده را ترسیم می‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر