دسته بندی ها

بازنگاری اساس الاقتباس

کد شناسه :207405
بازنگاری اساس الاقتباس
موجود نیست

کتاب بازنگاری اساس الاقتباس : هرگاه قضیه ای به عنوان جزء یک قضیه شرطی ( یا مقدم یا تالی) قرار گیرد از آن جاکه جزء شده دیگر به آن قضیه گفته نمی شود. از این رو دیگر خاصیت قضیه که عبارت از اخبار خارجی یعنی تعلق صدق و کذب به آن است در این جزء وجود ندارد.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر