دسته بندی ها

متفکران بزرگ جامعه شناسی

کد شناسه :207360
متفکران بزرگ جامعه شناسی
موجود نیست

کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی:در کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی بیست و یک تن از مهم ترین و پر نفوذترین جامع شناسانی که نقش به سزایی در تکمیل شدن این علم داشته اند آورده شده است.چارچوب بررسی در مورد همه ی این جامعه شناسان یکی است و در هر بخش در ابتدا عوامل موثر در فکر و کار متفکران و انگیزه های آنان مورد بررسی قرار گرفته شده است.سپس مضمون ها و مقوله های اصلی نظریه شان شرح داده می شود.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر