دسته بندی ها

زندگی روزمره در امریکا

کد شناسه :207068
زندگی روزمره در امریکا

کتاب زندگی روزمره در امریکا : کتاب حاضر دربرگیرنده مجموعه روایت هایی از پدیده ها، حوادث و موضوعات فرهنگی جامعه امریکاست. این اثر به توصیف و تحلیل بر ساخت های ایدئولوژیک پدیده هایی فرهنگی می پردازد که نویسنده آنها را تجربه، مشاهده، یا مطالعه کرده است. روایت هایی که کتاب در قالب یادداشت تنظیم شده، درباره مناسبت های فرهنگی جامعه امریکا، فضاهای شهری و حومه، موضوعات داغ رسانه ای و معضلات و مسائل مهاجران ایرانی در این کشور است که با رویکرد جامعه شناختی و مطالعات فرهنگی به رشته تحریر در آمده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر