دسته بندی ها

بهبود رابطه ی والد و کودک از طریق بازی جلد2

کد شناسه :207045
بهبود رابطه ی والد و کودک از طریق بازی جلد2

متن اصلی این کتاب شامل سه جلد است: راهنمای آموزش درمانگران، کتابچه ی کار والدین و کتابچه کار درمانگر؛ اما به دلیل هم پوشی برخی از مطالب، ترجمه ی آن در قالب دو جلد ادغام و ارائه شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر