دسته بندی ها

آموزش محبت آمیز کودکان

کد شناسه :206906
آموزش محبت آمیز کودکان

کتاب آموزش محبت آمیز کودکان: برای یادگیری و ایجاد تغییر نگرش گام کسب اطلاعات است که بسیار ضروری و قطعا ناکافی است . در مرحله ی دوم قادر خواهیم شد مفاهیم را به زبان خود توضیح دهیم و این را می توان نشانه ی درک ما از مفاهیم و تعاریف دانست......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر