دسته بندی ها

زیباشناسی

کد شناسه :206902
زیباشناسی

کتاب زیباشناسی : این شامل سه بخش روان‌شناسی هنر، پدیدارشناسی هنر و فلسفه‌ هنر است و هر بخش آن حاوی چهار فصل است که در آن‌ ها، مباحث عمده‌ مربوط به آن بخش طرح و به شرح بیان می‌ شود. در بخش‌ های سه‌ گانه، به ترتیب، از فرایند تکوین اثر هنری؛ شاخه ‌های اصلی هنر (شعر، نقاشی، موسیقی)؛ و رابطه‌ هنر با انسان و مابعدالطبیعه و اخلاق و دین گفت‌ و گو می ‌شود. نویسنده، در هر مبحث، طیفی از آراء گوناگون را با شواهد متعدد، بیشتر از اثرآفرینان فرانسوی، طرح و با شرح و بسط تمام گزارش می ‌کند و در نهایت با جمع‌ بندی دیدگاه‌ ها و تحلیل انتقادی آن ‌ها، نظر خود را، که عموما از اعتدالی نسبی برخوردار است، با رویکرد استدلالی عرضه می‌ دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر