دسته بندی ها

راحة الصدور و آیة السرور

کد شناسه :206648
راحة الصدور و آیة السرور

کتاب راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق : کتاب راحه الصدور تالیفی است مفید و مشتمل بر مقدمه یی در ابتداء کار سلجوقیان و بیان احوال آنان با محمود غزنوی و عل خروجشان بر مسعود بن محمود به اجمال و این مقدمه بعد از دیباچه کتاب قرار دارد که مشتمل بر حمد و نعمت خدا و رسول و ستایش خلفا و اصحاب و منقبتت ابوحنیفه نعمان بن ثابت که مصنف و خاندانش پیرو مذهب او بوده اند ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر