دسته بندی ها

یک گفت و گو

کد شناسه :206623
یک گفت و گو

یک گفت و گو:چه طور ممکن است شما اثریرا که یک شخصی تر جمه کرده از نو تر جمه کنید و با آن شخص وارد نوعی معارضه نشوید باید دید نتیجه تا چه اندازه عمل را توجیه می کند جواب این سوال راهم باید در خود کار پیدا کرد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر