دسته بندی ها

برای زندگی خود به پا خیزید

کد شناسه :206560
برای زندگی خود به پا خیزید

کتاب برای زندگی خود به پا خیزید/ زندگی بسیار گران بهاتر از آن است که اجازه دهید هر چیزی شما را از رسیدن به آرزوها و رسالت خویش بازدارد. خود را یک نقاش تصور کنید که پهنه ی زندگی بوم نقاش شماست از این لحظه و با پذیرفتن این واقعیت خواهید توانست همانند نقاش زندگی خود را به تصویر بکشید و آن را خلق کنید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر