دسته بندی ها

هایدگر در ایران

کد شناسه :206530
هایدگر در ایران

کتاب هاید گر در ایران با زیر عنوان ،نگاهی به زندگی آثار و اندیشه های سید احمد فرید که به قلم بیژن عبدالکریمی نگاشته شده،پژوهشی است درباره آرا و افکار هایدگر،فیلسوف آلمانی قرن بیستم،که به دنبال خود زمینه ای را فراهم می سازد تا به اقتضای مباحث،نسبت به سنت نظری خود در مقایسه با سنت متافیزیک غربی تامل کرده.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر