دسته بندی ها

پیامدهای مدرنیت

کد شناسه :206529
پیامدهای مدرنیت

کتاب پیامد های مدرنیت:آنتونی گیدنز؛ جامعه شناس نامی معاصر؛ در این کتاب تعبیری جدید و تفکر انگیز از تحولات نهادی همراه با مدرنیته عرضه می کند. او در این تعبیر از احاطه ی خویش بر کل سنت اندیشه جامعه شناختی بهره می جوید و بر این اساس مدرنیته را پدیده ای دو سویه می بیند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر