دسته بندی ها

هرمان هسه و شادمانی های کوچک

کد شناسه :206465
هرمان هسه و شادمانی های کوچک

کتاب هرمان هسه و شادمانی های کوچک: از نظر اندیشمندان شرقی که استادان حذف تضادها و ایجاد کلیتی فراگیر هستند پرداختن متناوب به شیوه های فکری متضاد آری گفتن و تایید هردو گونه ای بازی رایج و غایت پرداخته شده فکری است. تصویری که در اینجا من بدان می پردازم برآمده از همین بازی است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر