دسته بندی ها

تئوری و مسائل آمار و اقتصاد سنجی

کد شناسه :206277
تئوری و مسائل آمار و اقتصاد سنجی

کتاب تئوری و مسائل آمار و اقتصاد سنجی : اغلب اوقات مرتب کردن و منظم کردن مجموعه ای از داده ها بصورت توزیع فراوانی مفید است . بدین ترتیب که داده ها بصورت گروه ها یا طبقات در می ایند و تعداد مشاهدات هر طبقه نیز مشخص می شود ......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر