دسته بندی ها

مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی

کد شناسه :205880
مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی

کتاب مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی: کارهای علمی مبتنی بر به کارگیری روش های علمی است. معیارهای اساسی برای سنجش تولیدات علمی میزان به کارگیری روش های علمی و رعایت چارچوب های علمی در آن هاست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر