دسته بندی ها

استعاره هایی که با آن زندگی می کنیم

کد شناسه :205673
استعاره هایی که با آن زندگی می کنیم

کتاب استعاره هایی که با آن زندگی می کنیم : استعاره در زندگی و اندیشه روزمره رایج است_شوادی که با هیچ کدام از نظریه های معاصر انگلیسی_امریکایی در زمینه معنی، هم در فلسفه و هم زبان شناسی ، سازگار نبودند. استعاره به طور سنتی در این دو رشته در درجه دوم اهمیت قرار داشت. در عوض ما در این احساس شریک بودیم که استعاره نقش مرکزی دارد، و شاید در زمینهارائه یک توصیف کافی برای فهم، نقش کلیدی هم ایفا می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر