دسته بندی ها

اقتصاد سیاسی

کد شناسه :205623
اقتصاد سیاسی

کتاب اقتصاد سیاسی، تبیینی فشرده از اصول مقدماتی مارکسیستی را فراهم می آورد. تحلیلی منسجم از تناقضات درونی سرمایه داری، که افول بالقوه ی نظام سرمایه داری را در خود نهفته دارد. تناقضاتی از قبیل تمرکز ثروت در دست های عده ی بسیار کمی از افراد اضافه تولید که باعث شکل گیری بحران های اقتصادی ادواری می شود...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر