دسته بندی ها

پیامبر و دیوانه

کد شناسه :204397
پیامبر و دیوانه

کتاب پیامبر و دیوانه/ آنگاه المیترا به سخن در آمد و گفت حال می خواهیم از مرگ بپرسیم. و او گفت: شما می خواهید از راز مرگ سر در آورید. اما این راز را چه گونه پیدا می کنید، مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر