دسته بندی ها

سرشت راستین انسان

کد شناسه :204325
سرشت راستین انسان

کتاب سرشت راستین انسان: فلسفه ی مارکس نوعی اعتراض است؛ اعتراضی است ملهم از اعتقاد به انسان به ظرفیت او برای آزادکردن خود و تحقق بخشیدن توانمندی ها و استعدادهایش .این اعتقاد که ویژگی تفکر مارکس است ویژگی روحیه غربی از اواخر قرون وسطا تا قرن نوزدهم بود.......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر