دسته بندی ها

پاسخ به تاریخ

کد شناسه :204204
پاسخ به تاریخ

کتاب پاسخ به تاریخ : شاه در این کتاب بیش از همه، قدرتهای خارجی را مسئول سرنگونی خود قلمداد می کند و در میان آنها امریکا و انگلیس را نقصر اصلی می داند. در حالی که دیدیم علب رغم گفته شاه امریکا و انگلیس بیش از هر کشور دیگری از سرنگونی شاه ضرر کردند. و بعد که دیدند همه چیز را از دست داده اند، حالت انتقام جویانه و روزگویانه به خود گرفتند ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر