دسته بندی ها

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کد شناسه :204191
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد/ امروز اتفاق خوبی افتاد. در زدند غرغرکنان از جا بلند شدم پستچی بود. یک بسته ی هوایی برایم آورده بود. بسته ای از مادرم با نامه ای به خط او و امضای پدرم. چند روز پیش خبر تو را به آنها داده بودم. به نظرم رسیده بود که این به گونه ای انجام وظیفه است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر