دسته بندی ها

روش های تحقیق در فناوری اطلاعات

کد شناسه :204097
روش های تحقیق در فناوری اطلاعات

کتاب روش های تحقیق در فناوری اطلاعات/ با تاکید بر تعامل انسان و رایانه/ روشی که معمولا برای توصیف توزیع فراوانی یک مجموعه داده ها به کار می رود توزیع نرمال است. این توزیع که به شکل زنگ است با استفاده از میانگین و انحراف معیار به دست می آید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر