دسته بندی ها

نظریه رمان

کد شناسه :203720
نظریه رمان

کتاب نظریه رمان/ قلمرو رمان فارسی هرچند در کلیت خود در برگیرنده آثاری نامتجانس است، در نقطه اوج و شکوفایی، آنجا که به بهترین شکل وجود خود را می نمایاند به تجانس می رسد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر