دسته بندی ها

نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهری

کد شناسه :203701
نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهری

کتاب نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهری: کتاب حاضر از دو بخش تشکیل می شود :یک بخش جنبه دفاعی دارد و پاسخ به مطالبی است که شهید مطهری به نویسنده کتاب شهید جاوید نسبت داده اند و در بخش دیگر بحث درباره نقاط ضعفی است که به نظر نویسنده ، در نوشته های استاد وجود دارد ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر