دسته بندی ها

سیاست نامه

کد شناسه :203670
سیاست نامه

کتاب سیاست نامه (سیرالملوک): نظام الملک طوسی، ابو علی حسن پسر ابوالحسن علی نوه اسحق و نتیجه عباس در جمعه 15 ذی القعده 408 قمری در نوغان رادکان طوس مشهد متولد شد. از سوی پادشاهان سلجوقی به سیدالوزرا، وزیر کبیر، خواجه بزرگ، تاج الحضرتین، اتابک، قوام الدین و نظام الملک ملقب شد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر