دسته بندی ها

چشم سوم

کد شناسه :203645
چشم سوم

کتاب چشم سوم/ در سراسر این دوران که می راندیم و می ایستادیم و آرام می گرفتیم دمی از آموختن باز نایستاده بودم. اکنون زمان آزمون هایم برای پایه لامایی نزدیک می شد. از این رو دیگر به چاک پوری بازگشتیم تا بیشتر بتوانیم به آموزه هایم بپردازم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر