دسته بندی ها

فلسفه در عصر حاضر

کد شناسه :203576
فلسفه در عصر حاضر

کتاب فلسفه در عصر حاضر/ گلین دالی ژیژک را در حکم معادل فلسفی نوعی طاعون یا ویروس کامپیوتری می داند که هدفش برهم زدن نمودها و ظواهر فارغ البالآن چیزی است که می توان آن را شبکه یا ماتریس سرمایه داری-لیبرال-جهانی نامید.این ویروس و طاعون مزمن را نمی توان در هیچ دسته بندی کلیشه ای از نوع آکادمیک آن قرار داد. مانند لاکان ژیژک هم به شدت از برچسب هایی که به او میزنند پرهیز میکند به همین دلیل هم می توان او را پست مدرن به حساب آورد و هم نیاورد هم چنین مارکسیست هگلی هایدگری ،دریدایی و...در مفهوم غالبی آن نیست زیرا ممکن است در یک زمان باشد و در زمان دیگر نه. از نظر تری ایگلتون، ژیژک بیشتر یک پدیده است تا یک فیلسوف... روز به روز بر جماعت شیفتگانش افزوده می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر