دسته بندی ها

روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان

کد شناسه :203506
روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان

کتاب روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان : کربن در این کتاب به بررسی سه بن مایه اصلی آثار سهروردی یعنی شناخت فرشتگان، خورنه و من ازلی می پردازد. آثار سهروردی که آکنده از این سه محرک و بنمایه اصلی هستند احتمالا به ما امکان خواهند داد تا تمامت حضور و وجود ایران را به گونه ای اجمالی مشاهده کنیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر