دسته بندی ها

ناسخ التواریخ تاریخ قاجاریه (4 جلدی)

کد شناسه :203443
ناسخ التواریخ تاریخ قاجاریه (4 جلدی)

کتاب ناسخ التواریخ قاجاریه 4 جلدی : این بخش از مجموعه ناسخ التواریخ، همانگونه که از نام آن مشخص است، به تاریخ قاجاریه اختصاص دارد. جلد نخست آن از آغاز تا پایان سلطنت فتحعلی شاه قاجار را ( شامل اصل و نسب قاجاریه، چگونگی به قدرت رسیدن قاجاریه، ظهور آقا محمد خان قاجار و تأسیس سلسله قاجار و سلطنت فتحعلی شاه قاجار) دربر می گیرد. جلد دوم این مجموعه به شرح سلطنت محمد شاه قاجار از 1250 تا 1264 قمری، که سال مرگ محمد شاه قاجار است، پرداخته است. جلد سوم نیز شرح سلطنت ناصرالدین شاه قاجار از جلوس به تخت سلطنت، از 1264 تا 1274 قمری را در بر می گیرد. و در نهایت جلد چهارم نمایه مفصلی است که دسترسی به موضوعات مورد نظر را بسیار آسان نموده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر