دسته بندی ها

تاریخ بختیاری

کد شناسه :203321
تاریخ بختیاری

کتاب تاریخ بختیاری : قدمت تاریخی این سرزمین به دوره عیلامی ها می رسد، در دوره هخامنشیان جزئی از قلمرو امپراطوری وسیع هخامنشی بود. یا پیش روی اسکندر در ایران، اینان به مقاومت برخاستند اما با شکست در برابر سربازان اسکندر و استقرار یونانیان در قلاع مستحکم آنان، با ایشان در آمیختند، ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر