دسته بندی ها

خاطرات دیوان بیگی

کد شناسه :203287
خاطرات دیوان بیگی

کتاب خاطرات دیوان بیگی/ این کتاب سرگذشتی است خود نوشت از میرزا حسین دیوان بیگی مشتمل بر سوانح زندگی او در دوران اقامت در کردستان سپس از روزگار سکونتش در تهران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار است. او از نزدیکان مستوفی الممالک و اتابک امین السلطان بود و پدر وی نایب الایاله و دیوان بیگی کردستان در زمان ناصرالدین شاه بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر