دسته بندی ها

رساله دلگشا

کد شناسه :203276
رساله دلگشا

کتاب رساله دلگشا : رساله دلگشا از حیث فکاهت گیراتر از همه آثار اوست و عبید آن را در دو بخش تازی و پارسی پرداخته است. عبید کتاب‌های بسیاری را خوانده و در هر یک از موضوعات مختلف همچون نفاق، ریا، ظلم و فساد اجتماعی و جز اینها، نکته‌ها یا داستانهایی را که دیده، آنچه را که به نظر خود او بهترین بوده، انتخاب کرده و آنگاه چون همین داستان یا نکته را در کتاب یا کتاب‌های دیگری دیده، بهترین و فکاهی‌ترین متن را برگزیده و چون طبع لطیف و موشکاف و نکته یاب داشته، در انتخاب خود کمتر اشتباه کرده است. در ترجمه آنچه انتخاب کرده، کمال مهارت را نشان داده و در این راه هیچ طنزگوی و فکاهی پرداز تازی -و بویژه ایرانی- با او برابری نتواند کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر