دسته بندی ها

نیایش (پژوهشی در تاریخ و روان شناسی دین)

کد شناسه :203266
نیایش (پژوهشی در تاریخ و روان شناسی دین)

کتاب نیایش: اثر فریدریش هایلر ـ الهیات‌دان، مورخ و پژوهشگر برجسته آلمانی ـ‌ از همان آغاز که به زبان آلمانی انتشار یافت، معلوم بود کتابی پراهمیت و مؤثر است. شخصیت‌های صاحب‌نامی آن را ستودند. کتاب مورد استقبال قرار گرفت، به چاپ‌های متعدد رسید، و رفته‌رفته به صورت اثری کلاسیک درآمد. امروزه کم‌تر اثری در تحلیل دعا و نیایش می‌توان یافت که به‌نحوی از این کتاب تأثیر نپذیرفته باشد. فریدریش هایلر با ایمان به این‌که «عصر نوی پیش روی بشر است»، معتقد بود نیایش، زمینه‌ای مهم و اساسی برای کندوکاو در ژرفای ادیان و زمین حاصل‌خیزی برای بارورساختن نهال‌های اُنس و مودّت میان انسان‌ها و شناخت بیش‌تر یکدیگر است. کتاب هایلر درباره نیایش، توانایی او را در تشریح استقرایی یکی از پدیده‌های اصلی دین نشان می‌دهد. هایلر نگاهی وحدت گرا به کلیساها و فرقه‌های مسیحیت داشت. نگرشی آزاد، و ذوق و گرایشی عرفانی داشت. او هم در نوشته‌ها و هم در تعالیمش همیشه بر نقش زنان در دین تاکید می‌ورزید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر