دسته بندی ها

طریق عشق

کد شناسه :203228
طریق عشق

کتاب طریق عشق : این رساله با همه کوچکی و کم حجمی سه غزل خواجه حافظ را بیت به بیت و به طور مفصل شرح کرده است و به مناسبت در توضیح بیت خواجه از ابیات دیگر او یاری می جوید یعنی که اشعار خواجه را با کمک خواجه شرح می کند و برای مزید فایده از دیگر بزرگان ادب و عرفانی ایرانی امثال رودکی و فردوسی و منوچهری دامغانی و امیرمعزی و خیام و سنایی و عطار و سعدی و مولوی و جامی و شیخ محمود شبستری و خاقانی شروانی و ناصرخسرو قبادیانی مدد می جوید و اصطلاحات عرفانی مرید و مراد و طالب و طلب و ارادت و ... را شرح میدهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر