دسته بندی ها

سیاست نامه

کد شناسه :203170
سیاست نامه

کتاب سیاست نامه : نسخه حاضر بی شک نسخه ایست که پس از قتل خواجه مرتب شده و ظاهرا این کار در عهد دوم جانشین سلطان ملکشاه یعنی در زمان سلطان غیاث الدین ابوشجاع محمدبن ملکشاه انجام یافته ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر