دسته بندی ها

اللمع فی التصوف

کد شناسه :203133
اللمع فی التصوف

کتب المع فی تصوف : اللمع شامل 14 کتاب و هر کتاب از باب‌های مختلفی تشکیل شده است. مقدمات، احوال و مقامات، در باب دریافت صوفیان از قرآن و پیروی از آن، در باب اسوه بودن رسول خدا و چگونگی اقتدا به او، مستنبطات، یاران و همنشینان پیامبر، در مراسم و آداب صوفیان، در مسائل و اختلاف اقوال صوفیان ‌در پاسخ‌های آنها، مکاتبات و خطبه‌ها و اشعار و دعاها و رسائل صوفیان، در سماع، وجد، در اثبات علامات و کرامات صوفیان، در بیان مشکلات و در نهایت تفسیر شطحیات و کلماتی که ظاهرشان زشت و ناپسند می‌آید اما در باطن زیبا و درست هستند، عناوین چهارده کتاب «اللمع» می‌باشند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر