دسته بندی ها

زنـدگی هنـرمندان

کد شناسه :202838
زنـدگی هنـرمندان
موجود نیست

کتاب زندگی هنرمندان :سرشت و سامان هنری که بر شالوده های استعداد و فضیلت بنیاد نهاده شده باشد چنان است که در همه حال اقتضای تأمل می کند و به قله های کمال برکشیده می شود. در شرایطی از این گونه ممکن است هنر پیشرفتی کند و اندک داشته باشد.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر