دسته بندی ها

هنر دوست داشتن خود

کد شناسه :202649
هنر دوست داشتن خود

کتاب هنر دوست داشتن خود/ این کتاب سفری به درون شماست، چگونه گم شدنتان و از دست دادن توانای دوست داشتن خود است. راهنمای سفر به سوی زیبایی، حسن رفتار و توانایی است که در وجود خود شماست. راه زیبایی است که برای بازیافتن این موارد باید از آن سفر کنید. دوست داشتن خود یعنی قبول داشتن خود و حرمت گذاردن به وجود خویشتن که تکلیف نهایی زندگی است با وجود این که روند کار به نظر پیچیده می آید، اما به واقع مساله ای غامض نیست. باید در این راه چهار گام ساده بردارید: بی پروا صحبت کنید، عمل کنید، پاکسازی کنید و حرکت کنید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر