دسته بندی ها

رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم

کد شناسه :202639
رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم
موجود نیست

کتاب رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم : رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم مجموعه ای از مباحث گوناگون در مورد بررسی و تشریح فیلم را مطرح می کند. مطالب کتاب که به وسیله جمعی از برجسته ترین نویسندگان و پژوهشگران سینما تالیف شده است و از دیدگاه و زوایای مختلف به تحلیل و تشریح زمینه های متنوع سینما از هر دو جنبه صنعت و هنر می پرازند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر