دسته بندی ها

جامعه شناسی انتقادی

کد شناسه :202478
جامعه شناسی انتقادی

کتاب جامعه شناسی انتقادی: پژوهش اجتماعی تجربی نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که همه ی داده های مورد پژوهش چه ذهنی و چه عینی متاثر از جامعه هستند. داده ها یعنی وقایعی که طبق روش شناسی این پژوهش ها بنیادین پنداشته می شوند، هرگز بنیادین نیستند بلکه مشروط اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر