دسته بندی ها

هنر سریع فکر کردن

کد شناسه :202470
هنر سریع فکر کردن

کتاب هنر سریع فکر کردن/ این دوره عمدا با پنج مسئله ساده در نظر گرفته شده بود؛ با این حال نوعی قابلیت مانور فکری را اقتضا می کرد. چیزی که مطرح نبود داشتن نوعی تخصص بود که با نمایش ساده ای می شد فهم راه حل ها را امکان پذیر ساخت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر