دسته بندی ها

شرایط مدرن مناقشه های پست مدرن

کد شناسه :202469
شرایط مدرن مناقشه های پست مدرن
موجود نیست

کتاب شرایط مدرن مناقشه های پست مدرن: سلسله ای از پیشرفت ها و نوآوری ها در عرصه علم و فناوری که نقش محوری برای مفهوم جامعه ی پساصنعتی دارند، به نظر می رسد به طور همزمان و موازی فعلیت می یابند. در این زمینه به اهمیت فزاینده ی دانش نظری نوآوری تکنولوژیکی برنامه ریزی و پیش بینی اشاره می شود.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر