دسته بندی ها

ساخت اجتماعی

کد شناسه :202343
ساخت اجتماعی

کتاب ساخت اجتماعی : ساخت اجتماعی، پیرامون یه مبحث «ساخت نهادی» ، «ساخت رابطه ای» ، «ساخت تجسدی» سازمان یافته است. این کتاب بر آن است با تلفیق کارهای نویسندگان مهمی از مارکس و دورکیم گرفته تا پارسونز و زیمل و از آنها گرفته تا گیدنز، فوکو و بوردیو، می توان این برداشت های متفاوت از ساخت اجتماعی را به گونه ای سودمند با هم ترکیب مرد تا شرحی غنی تر و مفیدتر فراهم شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر